Sześć dekad doświadczenia w realizacji hal przemysłowych

Astron to europejski lider konstrukcji stalowych dla przemysłu, logistyki i parkingów. Nasze osiągnięcia są owocem ciężkiej pracy w dążeniu do jednego celu: ciągłego rozwijania swoich umiejętności i wiedzy wokół koncepcji, którą nazywamy „budynkami dla biznesu”.

W 1920 roku w Stanach Zjednoczonych została założona nasza firma macierzysta „Commercial Shearing and Stamping”. Widząc możliwość rozwoju biznesu w Europie w 1962 roku zamówiono „prefabrykowany” stalowy budynek z Teksasu/USA, który został dostarczony do Diekirch w Luksemburgu i wzniesiony w rekordowym czasie. Kilku potencjalnych klientów zauważyło szybkość tej budowy i poprosiło o taki sam rodzaj budynku dla własnej firmy.

Powstanie nowej firmy stało się możliwe dzięki przedsiębiorczej postawie czterech pierwszych pracowników: dostrzegli oni możliwość sprzedaży większej liczby budynków stalowych w szybko rozwijających się gospodarkach europejskich. Kluczowa okazała się również przewaga nad konkurencją: lekkość konstrukcji i szybkość realizacji od zamówienia do przekazania budynku w użytkowanie. Narodził się nowy biznes.

Historia budynków Astron w latach 60. Ponad 50 lat doświadczenia w budownictwie przemysłowym - Astron
Pierwsza siedziba w Diekirch w Luksemburgu

Dekada pionierstwa

1965

Wraz z założeniem firmy rozpoczyna się licencjonowana dystrybucja hal stalowych poprzez sieć lokalnych firm budowlanych: narodziła się idea sieci Partnerów Astron.

1966

Podczas, gdy w Luksemburgu sprzedawane są pierwsze hale, w Niemczech pierwszy Partner Astron podpisuje umowę partnerską. Astron zatrudnia już 30 osób w zakładzie o powierzchni 700m² w Diekirch w Luksemburgu.

1969

Instalacja pierwszej półautomatycznej linii do produkcji konstrukcji głównej pozwoliła osiągnąć wydajność do 250 budynków rocznie. Do końca dekady zatrudnienie wzrosło z 30 do 400 osób.

Dekada rozwoju

1973

Rozbudowa zakładu od cięcia i spawania konstrukcji głównej po panele ścienne i dachowe, konstrukcję drugorzędową i malowanie. Fabryka jest teraz w stanie produkować wszystkie komponenty budowlane i akcesoria dla kompleksowej realizacji budynków stalowych w nowoczesnym zakładzie.

1977

Wygasa amerykańska licencja, zamiast niej Astron wprowadza zmiany zgodne z europejskimi normami, przepisami i wymaganiami lokalnymi. Ułatwia to również powstanie koncepcji budynków „szytych na miarę”, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Produkcja hal stalowych w latach 70-tych. Projektowanie i budowa dużych obiektów przemysłowych
Rozbudowa zakładu produkcyjnego
Historia rozwiązań konstrukcji stalowych Astron Buildings
Szybki rozwój technologii

Dekada technologii

1981

Wprowadzony zostaje nowy produkt: izolacja „Astrotherm” oraz nowy system budowlany o nazwie „Astronet”.

1982

Powstają spółki zależne we Francji i Niemczech oraz nowe biura sprzedaży, aby lepiej zaspokajać lokalne potrzeby klientów.

1988

Wprowadzenie techniki komputerowej wykorzystującej oprogramowanie graficzne do projektowania i przetwarzania zamówień. Oprogramowanie „Cyprion” zostaje wprowadzone dla partnerów budowlanych jako pierwsze i unikatowe narzędzie do wyceny budynków w branży budowlanej.

Dekada ekspansji

1992

Astron rozszerza swoje metody i system zarządzania jakością, aby był zgodny z certyfikacją ISO 9002 - jako pierwsza firma w Europie zajmująca się konstrukcjami stalowymi.

1993

Otwierają się rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, otwierając tym samym przed Astron nowe możliwości rozwoju. W Štenberk w Czechach zostaje otwarta mała fabryka z dwoma pracownikami.

1994

Rozpoczęcie produkcji konstrukcji na bazie profili gorącowalcowanych, umożliwiających wprowadzenie na rynek belek podsuwnicowych oraz budynków wielokondygnacyjnych, zwanych w skrócie „MSB”.

Załadunek ciężarówek. Historia europejskiego lidera konstrukcji stalowych
Druga fabryka zwiększa moce produkcyjne
Budynki pod klucz - historia hal stalowych Astron
Zakup nowych maszyn dla fabryki

Dekada nowych rynków

1999

W związku z szybkim rozwojem Astron w Europie Środkowo Wschodniej czeska fabryka zostaje przeniesiona do Přerova w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.

2003

Dalsza ekspansja w Europie Wschodniej: otwarcie biur sprzedaży w Rumunii i Chorwacji. Wielkość sprzedaży na nowych rynkach sięga 50% całkowitej sprzedaży. Astron zatrudnia łącznie 650 osób.

2010

Astron otwiera nową w pełni wyposażoną fabrykę o powierzchni 14 000 m2, co wspiera dalszy rozwój firmy w zakresie produkcji kompletnych, prefabrykowanych hal stalowych.

Dekada innowacji

2012

Zespół Astron opracowuje nowe zintegrowane narzędzie do projektowania i rysowania, wykorzystując sterowanie komputerowe do automatycznego przesyłania projektów do maszyn spawalniczych w zakładzie produkcyjnym.

2014

Powstaje nowa i innowacyjna koncepcja konstrukcji parkingowych. Fabryka Astron w Diekirch w Luksemburgu zostaje odpowiednio dostosowana do produkcji parkingów nowej generacji.

Dzisiaj

Astron należy do grupy Briand z siedzibą w Les Herbiers we Francji. Astron zatrudnia 650 osób w 8 biurach i 2 zakładach produkcyjnych.

Historia konstrukcji stalowych Astron Buildings
Wraz z robotami przychodzi nowa era