Partnerstwo oparte na zaufaniu!


Prawdziwe partnerstwo

Od podwykonawstwa do partnerskiej współpracy

Jeżeli jesteś Generalnym Wykonawcą i chcesz zrealizować duży projekt przemysłowy, proponujemy Ci współpracę na zasadach podwykonawstwa lub partnerskiej współpracy na podstawie umowy. Specjaliści Astron są do Twojej dyspozycji, aby zapewnić szczegółowe informacje techniczne i pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw, tak, aby zapewnić wysoką jakość usług, za najlepszą cenę kosztach i w ustalonych terminach.

Oferujemy wsparcie handlowe i techniczne w celu dostarczenia konkretnych i szczegółowych informacji.

Wspólne kontrolowanie ceny projektu

Konstruktywna współpraca

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań pozwalających dostosować ofertę do specyficznych potrzeb Twojego klienta. Na podstawie rozmów z Inwestorem wspólnie określamy w jaki sposób budynek będzie użytkowany. Następnie proponujemy kilka rozwiązań, aby Twój klient mógł wybrać to, co najlepiej odzwierciedla jego potrzeby oraz plany inwestycyjne.

Już na etapie projektowania jesteśmy w stanie sporządzić projekt w oparciu o czytelny plan, opis przewidywanych usług, budżet oraz harmonogram realizacji. Jako generalnemu wykonawcy pozwoli Ci to w łatwy i szybki sposób zagwarantować jakość usług w ustalonym budżecie oraz terminie realizacji.

Praca w duchu konstruktywnej współpracy pozwala nam minimalizować ryzyka poprzez stałą wymianę informacji, zapewnienie przejrzystości procesu, a także zagwarantowanie szybkiej reakcji w celu optymalizacji i dostosowania oferty do potrzeb Twojego klienta.

Gwarancja wysokiej jakości, szybkiej budowy i działania według ściśle ustalonego budżetu.

Rodzaj współpracy: „zaprojektuj i wybuduj”

Nasz zespół ceni sobie pracę w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Działając głównie jako podwykonawca, Astron działa również jako współwykonawca złożonych projektów, więc obie strony mają zagwarantowane minimalizowanie ryzyka.

Partner w Twojej polityce sprzedażowej

Astron wesprze Cię w Twojej polityce sprzedażowej, tak, aby zoptymalizować warunki handlowe i osiągnąć pełne zadowolenie klientów.

Oferujemy propozycje dostosowane do Twojej firmy, rozwiązanie korzystne dla wszystkich już poczynając od koncepcji Twojego budynku przemysłowego.

Dzięki ponad 59-letniemu doświadczeniu Astron jest obecny w wielu lokalizacjach w Europie, co pozwala być bliżej inwestorów. Skorzystaj z doświadczenia, wiedzy i reputacji naszej grupy.

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszej firmy.

Wsparcie już od fazy projektowej

Od strategicznego myślenia po zaprojektowanie i realizację Twojej wizji.

Oferujemy usługi, które wychodzą naprzeciw Twoim potrzebom na każdym etapie Twojego projektu.

Proponujemy ścisłą współpracę już od fazy projektowej. Dzięki takiemu podejściu zrealizujemy inwestycję Klienta w sposób energiczny i zaplanowany przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i uwzględnieniu specyficznych potrzeby.

Już na etapie projektowania możemy przewidzieć potrzeby Klienta i rozważyć różne rozwiązania techniczne. Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.

Stalowe elementy dużej hali przemysłowej
Oferujemy usługi, które wychodzą naprzeciw Twoim potrzebom na każdym etapie Twojego projektu

Projektowanie wartości dodanej

Najlepsza funkcjonalność, wydajność, jakość, niezawodność i bezpieczeństwo przy najniższych kosztach dla pełnego cyklu żywotności budynku.

Nasz zespół ekspertów dogłębnie analizuje wszystkie aspekty zaprojektowanego budynku, systemów, wyposażenia i wybranych materiałów w celu osiągnięcia maksymalnej funkcjonalności, wydajności, jakości, niezawodności i bezpieczeństwa przy najniższych kosztach dla całego cyklu użytkowania budynku.

W fazie projektowania, rozważamy alternatywne rozwiązania projektowe, aby zoptymalizować stosunek kosztów do wartości Twojego projektu. Opracowujemy sposoby utrzymania lub poprawy tej wartości przy jednoczesnym obniżeniu zarówno kosztów budowy jak i kosztów utrzymania użytkowania budynku.

Jako dyrygent orkiestry możesz polegać na zespołach Astron, które zapewnią prawidłowe działanie i wydajność, już od fazy projektowej projektu.

Hala stalowa o powierzchni 24 179 m² jest największym tego typu obiektem w Londynie
W fazie projektowania, rozważamy alternatywne rozwiązania projektowe, aby zoptymalizować stosunek kosztów do wartości Twojego projektu

Optymalizacja całkowitego kosztu użytkowania

W fazie projektowania, eksploatacji i demontażu budynku

Całkowity koszt użytkowania jest ważnym czynnikiem dla właścicieli budynków. Astron będzie dla Ciebie wsparciem w optymalizacji całkowitego kosztu użytkowania od etapu projektowania, poprzez eksploatację aż do demontażu budynku. Zwiększy to zadowolenie Twoich klientów, biorąc pod uwagę ich długoterminowe wymagania co do kosztów utrzymania budynku i jego wpływu na środowisko naturalne.

Oferujemy indywidulanie zaprojektowane rozwiązania, korzystne dla wszystkich poczynając już od koncepcji budynku przemysłowego.

Widok wnętrza stalowego budynku. Koszt hali przemysłowej
Oferujemy indywidulanie zaprojektowane rozwiązania

Produkt i usługi o wysokiej wartości dodanej

Oferujemy Państwu dokładny, unikalny i doskonale opracowany system konstrukcyjny spełniający potrzeby Państwa klientów.

Nasze budynki to wysokiej jakości hale stalowe, o zrównoważonym wpływie na środowisko w całym ich cyklu życia zarówno pod względem ekonomicznym, ekologicznym jak i socjalnym. Produkty Astron są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i wymaganiami lokalnymi. Nasz proces kontroli jakości (zewnętrzny i niezależny) dla biura projektowego oraz produkcji, przeprowadzany jest przez uznane organizacje europejskie, takie jak Veritas i Socotec.

Aby zagwarantować Ci bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość, możesz polegać na wsparciu i sile naszej międzynarodowej grupy. Nasza koncepcja jakości obejmuje wszystkie aspekty budowy, łącznie z kontrolą dostaw na miejsce budowy.

Możesz również skorzystać ze stałego wsparcia technicznego naszych zespołów inżynierskich - od projektu do zakończenia budowy.

Jakość jest podstawowym składnikiem sukcesu firmy Astron i istotną częścią naszej kultury

Modelowanie (BIM)

Doskonałość projektowa

Coraz więcej projektów wymaga projektowania BIM. Biuro projektowe Astron wykorzystuje oprogramowanie do modelowania (BIM) w ramach naszego ciągłego dążenia do doskonałości.

BIM zastępuje tradycyjne dwuwymiarowe rysunki kompletnym trójwymiarowym modelem konstrukcji. Korzystając z tej technologii, jesteśmy w stanie usprawnić proces projektowania i budowy dla naszych klientów, właścicieli projektów i użytkowników końcowych. Ta współpraca prowadzi do pomyślnej, elastycznej i wydajnej realizacji projektu.

Wszystkie istotne informacje, w tym modele, obliczenia, są przechowywane w jednym miejscu i stamtąd udostępniane. BIM jest również w stanie przewidzieć potencjalne konflikty na placu budowy oraz zapobiegać im poprzez adaptację projektu na wstępnym etapie.

Inżynier Astron pracujący w środowisku modelowania 3D
Biuro projektowe Astron wykorzystuje oprogramowanie do modelowania (BIM)

Wpływ na środowisko

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Czy ważne jest dla Ciebie realizowanie procesu budowlanego w sposób przyjazny dla środowiska, przy jednoczesnym wprowadzeniu uproszczeń co do procesu budowy? Zaangażowanie w zrównoważony rozwój przenika każdy aspekt działalności Astron, począwszy od stali jako surowca. Dostarczamy Ci tylko najbardziej przyjazne dla środowiska materiały.

Stal jest naszym ulubionym materiałem: solidnym, wytrzymałym i niezawodnym. Stal jest ekonomiczna i ekologiczna. Hale stalowe Astron wykonane są ze stali, która w 100% podlega recyklingowi. Wyroby stalowe można poddawać ciągłemu recyklingowi w celu wytwarzania nowych produktów i to bez utraty jakości. Zoptymalizowane wykorzystanie surowców oznacza ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i wytworzenie mniejszej ilości odpadów.

Hala przemysłowa z instalacją fotowoltaiczną na dachu – zrównoważony rozwój
Staramy się sprostać wszystkim Twoim potrzebom budowlanym z dbałością o zrównoważony rozwój, zapewniając uproszczony i przyjazny dla środowiska sposób realizacji Twojego projektu budowlanego.