Nota prawna

Korzystając ze stron internetowych Astron World Wide Web, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Poprzez wejście lub korzystanie z serwisu (z wyjątkiem czytania niniejszych warunków po raz pierwszy) wyrażają Państwo zgodę i przyjmują niniejsze warunki korzystania z serwisu.

Własność intelektualna

Zawartość stron internetowych Astron Buildings World Wide Web jest wyłączną własnością Astron Buildings Corporation i jest objęta prawami autorskimi Copyright ©.

Zarówno Serwis oraz jego Zawartość (a także wszelkie ich pochodne) w tym teksty, ilustracje, pliki, obrazy, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, muzyka, filmy, informacje, zawartość, materiały, produkty, usługi, URL-e, technologie, dokumentacja oraz materiały interaktywne (łącznie nazywane „Zawartość Serwisu”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane pozostają wyłączną własnością Astron Buildings Corporation. 

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Powielanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie części lub całości zawartości w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Astron Buildings jest zabronione, z wyjątkiem następujących przypadków. 

Astron Buildings zgadza się na przeglądanie stron WWW lub wydrukowanie kopii z tych stron wyłącznie do użytku osobistego, a nie do redystrybucji, chyba że uzyskano na to pisemną zgodę Astron Buildings. 

Poszczególne dokumenty na stronach internetowych Astron Buildings mogą podlegać dodatkowym regulacjom, wskazanym bezpośrednio w tych dokumentach.

Wszystkie nazwy, loga i znaki towarowe są własnością Astron Buildings, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm lub ich licencjodawców lub partnerów joint venture. 

Znaki towarowe i nazwy marek budynków Astron Buildings mogą być wykorzystywane tylko w ściśle zdefiniowanym zakresie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem prawnym lub za zgodą Astron Buildings. 

Wszelkie użycie nazw własnych oraz znaku towarowego Astron Buildings w reklamie i promocji produktów Astron Buildings wymaga stosownego potwierdzenia.

Korzystanie z tej witryny i jej treści jest dozwolone do użytku prywatnego i niehandlowego. 

Korzystanie z komunikatów prasowych i innych dokumentów sklasyfikowanych jako publiczne jest dozwolone w komunikacji publicznej, jeśli zostanie podane źródło informacji.

Niniejsza strona i treści są dostarczane dla wygody Użytkownika. 

Zawartość stron internetowych Astron Buildings World Wide Web jest aktualizowana i dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". 

Astron Buildings sp. z o.o. nie gwarantuje, że strony internetowe będą działać w sposób nieprzerwany lub, że są wolne od błędów. 

Astron Buildings zastrzega sobie prawo do zmiany swoich stron WWW a także cofnięcia dostępu do nich w każdej chwili.

Wszelkie materiały, informacje lub inne przekazy, które przesyłasz lub publikujesz w tej Witrynie, będą uważane za niezabezpieczone, niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, w pełni sublicencjonowane i niezastrzeżone ("komunikacja"). 

Astron nie ma obowiązków dotyczących komunikacji. 

Astron Buildings sp. z o.o. może swobodnie ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać i / lub w inny sposób wykorzystywać udostępnioną komunikację wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękiem, tekstem i innymi zawartymi w nich treściami, w celach handlowych lub niehandlowych.

 NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RELATION TO THE AVAILABILITY, ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENT OF THESE PAGES. ASTRON BUILDINGS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR FOR BUSINESS INTERRUPTION ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS SERVICE, EVEN IF ASTRON BUILDINGS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR LIMITATIONS OF LIABILITY, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THE LIABILITY OF ASTRON BUILDINGS WOULD IN SUCH CASE BE LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.